KONTAKTwww.dmsi.pl
tel. +48 22 112 17 91

System Zarządzania Serwisem

Funkcjonalności serwis24.mobi

1. Moduł rejestracji zleceń

 • baza kontrahentów,
 • umowy serwisowe, obiekty klienta i inwentaryzacja systemów
 • predefiniowane typy systemów i usterek
 • dogodne sposoby rejestrowania zleceń
 • kalendarze dla serwisantów oraz wyznaczanie terminu wykonania prac
 • możliwość składania zleceń bezpośrednio przez klientów przez www

2. Moduł obsługi zlecenia

 • nadzór nad postępami realizacji zlecenia
 • dokumentacja fotograficzna wykonanych prac
 • elektroniczny protokół odbioru
 • możliwość zamieszczania uwag i nadawania statusu „problem”
 • możliwość podglądania przebiegu zlecenia bezpośrednio przez klientów

3. Moduł dokumentacji

 • Elektroniczny protokół odbioru
 • Zdjęcia
 • Moduł statystyk
 • Podsumowania zleceń
 • Aplikacja na urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą systemu iOS